Hem/Protokoll/dagordning FRE/Mötesprotokoll: Årsmöte 2017-01-30

Mötesprotokoll: Årsmöte 2017-01-30

Årsmöte 2017-01-30

Runstens Gård

Kallelse, enligt stadgarna, utlystes 2016-12-18.

–        Sittande ordförande, Sven Schelin, väljs till ordförande för årsmötet.

–        Malin Lindström väljs som sekreterare för årsmötet.

–        Mimmi Wik samt Stephan Olsson väljs som justerare.

 

  1. Verksamhetsberättelse för 2016:

 Verksamhetsberättelsen bifogas till protokollet. Stephan Olsson läser upp verksamhetsberättelsen för mötets deltagare.

  1. Ekonomi:

 Omsättning ca 1,1 miljon kronor, överskott ca 50 000 kronor. Revisionen bifogas till protokollet.

2016: Ansvarsfrihet för styrelsen beviljas. Revisor för 2016 var Annica Grönlund, vidare se revisionsberättelse.

2015: Ansvarsfrihet kunde tidigare ej beviljas men är idag utredd och kan där med beviljas. Revisor för 2015 var Ulf Perow, vidare se revisionsberättelse.

Balansräkning för 2016 fastställs.

  1. Namn:

 Årsmötet fastställer namnbyte på klubben. Klubbens nya namn är Föreningen Runsten Equestrians.

Mimmi Wik ansvarar för hanteringen av namnbytet med Ridsportsförbundet.

  1. Val av styrelse 2017:

 –        Ordförande: Per Dahlgren.

–        Revisor: Margita Jensen.

–        Ledamot: Anne Rantalainen, Jenny Bonds, Malin Lindström samt Mimmi Wik.

–        Suppleant: Elisabeth Palme.

Val av styrelsen beviljas av årsmötet.

  1. Val av sammankallande och ledamöter i valberedning 2017:

 –        Stephan Olsson väljs av mötet till sammankallande valberedning.

  1. Val av ombud jämte personlig suppleant till huvudorganisationen:

Årsmötet bemyndigar styrelsen att utse ett ombud.

  1. Fastställande av årsavgifter:

Inga förändringar 2017.

Årsavgift för 2018 fastställs av mötet till följande:

–        Seniorer: 560 kronor/år.

–        Juniorer: 360 kronor/år.

–        Stödmedlem: 260 kronor/år.

 

Stämma avslutad.

Haninge 2017-01-30

 

Justeras:                                                                                  Justeras:

 

 

Mimmi Wik                                                                           Stephan Olsson: