Hem/Protokoll/dagordning FRE

Mötesprotokoll: Styrelsemöte 2017-01-30 Föreningen Runsten Equestrians

Föreningen Runsten Equestrians

Mötesprotokoll 2017-01-30, Runstensgård

Konstituerande styrelsemöte med nya styrelsen.

 

Ordförande: Per Dahlgren.

Kassör: Jenny Bonds.

Sekreterare: Malin Lindström.

Justerare: Roterar på alla i styrelsen.

  1. Val av ombud jämte personlig suppleant till huvudorganisationen:

Mimmi Wik utses av styrelsen till personlig suppleant till Svenska Ridsportsförbundet.

  1. Ansvariga för föreningen på Facebook: 

Mimmi och Elisabet kommer att ansvara för föreningens inlägg på Facebook.

Mötesprotokoll: Årsmöte 2017-01-30

Årsmöte 2017-01-30

Runstens Gård

Kallelse, enligt stadgarna, utlystes 2016-12-18.

–        Sittande ordförande, Sven Schelin, väljs till ordförande för årsmötet.

–        Malin Lindström väljs som sekreterare för årsmötet.

–        Mimmi Wik samt Stephan Olsson väljs som justerare.

 

  1. Verksamhetsberättelse för 2016:

 Verksamhetsberättelsen bifogas till protokollet. Stephan Olsson läser upp verksamhetsberättelsen för mötets deltagare.

  1. Ekonomi:

 Omsättning ca 1,1 miljon kronor, överskott ca 50 000 kronor. […]