Hem/Protokoll/dagordning FRE/Mötesprotokoll: Styrelsemöte 2017-01-30 Föreningen Runsten Equestrians

Mötesprotokoll: Styrelsemöte 2017-01-30 Föreningen Runsten Equestrians

Föreningen Runsten Equestrians

Mötesprotokoll 2017-01-30, Runstensgård

Konstituerande styrelsemöte med nya styrelsen.

 

Ordförande: Per Dahlgren.

Kassör: Jenny Bonds.

Sekreterare: Malin Lindström.

Justerare: Roterar på alla i styrelsen.

  1. Val av ombud jämte personlig suppleant till huvudorganisationen:

Mimmi Wik utses av styrelsen till personlig suppleant till Svenska Ridsportsförbundet.

  1. Ansvariga för föreningen på Facebook: 

Mimmi och Elisabet kommer att ansvara för föreningens inlägg på Facebook.

  1. Nästa möte:

Nästa styrelsemöte hålls på Runstensgård 2017-02-20 klockan 18:00.

 

Mötet avslutat.