Hem/Protokoll/dagordning FRE/Mötesprotokoll: Styrelsemöte 2018-01-22 Föreningen Runsten Equestrians

Mötesprotokoll: Styrelsemöte 2018-01-22 Föreningen Runsten Equestrians

Föreningen Runsten Equestrians

 

Styrelsemöte 22/1-2018

Runstens Gård

 

Närvarande: Per Dahlgren, Mimmi Wik, Jenny Bonds, Anne Rantalainen, Malin Lindström.

Frånvarande: Elisabeth Palme.

 

1.    Styrelsen 2018

 Förslag från valberedningen är att öka antalet styrelsemedlemmar under 2018. Förslag finns på att välja in två nya suppleanter till styrelsen, Zeina Hänninen Hasan samt Josefine Ronquist.

2.    Runstens Ungdomssatsning

 Första delen av Runstens ungdomssatsning var mycket uppskattad och bestod i en tvådagars kurs med övernattning, träningar för Per Dahlgren samt evenemang vid sidan om träningarna så som intervju med profilryttaren Matilda Pettersson.  

 Priset för deltagarna i Ungdomssatsningen var subventionerat med drygt 50 %. Detta tack vare Christopher McDermott som bidrog ekonomiskt till boende, boxplatser, mat, mm samt Per Dahlgren som halverade kostnaderna för träningarna.

I skrivande stund är det drygt 40 stycken anmälda till Runstens Ungdomssatsning och nästa tillfälle äger rum 10-11 februari på Runsten anläggning. Vid detta tillfälle kommer ungdomarna stalla upp på anläggningen och bo kvar över natten. Det kommer genomföras två ridpass samt en clinic med Kristoffer-Robin Longoni. Även denna gång kommer priset för deltagarna vara subventionerat med drygt 50 %.

 Anne kommer att kolla upp vilka appar som finns att använda i frågeställningar (ex. till Kristoffer-Robin under clinicen) samt vid utvärdering. Syftet med dessa appar är att de skall vara anonyma och på så sätt öka deltagandet samt motivera de som annars är tillbakadragna att delta.  

 Förhoppningen är att Runstens Ungdomssatsning skall fortgå i framtiden. Förslag är att profilryttarna är delaktiga i projektet och delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Ett förslag är att låta ungdomarna besöka profilryttaren Helena Persson och se hennes anläggning samt få en inblick i hur hon lägger upp träningen på sina hästar samt hur hon matchar hästarna för tävling. Per kontaktar Helena och föredrar förslaget.

 Vidare finns förslag om att låta unga föreläsare och profiler medverka i ungdomssatsningen. Detta för att ungdomarna lättare ska kunna relatera till de som föreläser. Per önskar föreläsare som är duktig på kost och träning för att öka ryttarnas kunskap om vikten av egen hälsa.  

Önskemål från ungdomarna är att gå en kurs i HLR samt besöka K1 och polisrytteriet. Per ser över möjligheterna med HLR-kurs samt kontaktar Försvarsmakten och Polismyndigheten.

 Per kontaktar även Haninge kommun och ser om det finns möjlighet till sponsring från kommunen.

Mimmi informerar om att ungdomarna som deltar i Runstens Ungdomssatsning också får 50 % rabatt på biljettkostnaden till Hickeys kommande clinic.

 Mimmi kollar upp vad det skulle kosta med profilkläder till de som deltar i ungdomssatsningen samt om efterfrågan finns.

3.    Tävlingar 2018

 Under juni månad kommer Runsten Equestrian Games att genomföras och under augusti månad kommer Runsten Equestrian Grand Prix genomföras.

 Utöver dessa tävlingar planeras en Stockholm tour i 1.20-hoppning för häst där deltävlingarna är på olika tävlingsplatser i Stockholms län (förslagsvis 8 st.) och där finalen rids under Runsten Equestrian Grand Prix. Per håller på att arbeta fram ett regelverk för touren. Mimmi och Anne kommer att läsa igenom förslaget innan propositionen skickas ut.

Distriktet har tillfrågat föreningen om vi vill anordna DM för 2018. Frågan skall behandlas under nästa möte.

 Önskemål från Ann Liwing är att anmäla ytterligare ett Div.1-lag i ponny till allsvenskan. Styrelsen är positiv till detta men vill att Ann återkommer med vilka ekipage samt lagledare som finns då styrelsen vill veta att det finns teckning innan ett lag efteranmäls. Per pratar med Ann i veckan när hon har träningar på anläggningen (26/1). 

 Det saknas lagledare till Div 1 häst. Ida Sjölund och Anna Sundback är tillfrågade och svar väntas komma inom de närmsta dagarna.

4.    Verksamheten 2017

 Revisionsberättelse, verksamhetsberättelse samt bokslut för 2017 är färdigställt.

 Under 2017 genomfördes fyra tävlingsdagar.

 Under 2017 var det 103 medlemmar i föreningen.  

5.    Årsmöte 2018

 Årsmötet för 2018 kommer att hållas på Runstens Gård i cafeterian söndagen den 2018-02-04 kl. 16:00. Samtliga medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!

 Mötet avslutas.