Anläggningen

Ridbanor

Runsten Equestrian är en anläggning med allt. Här finns allt från ett av nordens största ridhus till en internationell terrängbana. Runstens grundare och ägare Christopher MacDermott har stora visioner och anläggningen präglas av ständig utveckling. I framtiden kommer Runsten att vara en anläggning som galant klarar av en tävling lik ”Falsterbo Horse Show” både inomhus och utomhus.

Gräs- & fibersandbanor

På Runsten finns i dagsläget en mindre fibersandbana (24m x 60m), två större fibersandbanor (80m x 80m) och (80m x 90m). Det finns två stora gräsbanor (70m x 112m)och (90m x 150m). Varje sommar anordnas stora tävlingar på gräsbanorna. Gräsbanorna ligger på sand som underlag vilket ger bra svikt utan att bli lerigt eller hårt, oavsett väder. Analyser av underlaget med bland annat kontrollborningar av SGU (Sveriges Geologiska Undersökningar) visar att underlaget är extra fördelaktigt för just träning och tävling av hästar. Banan trimmas med extrem noggrannhet under hela säsongen, och förutom den sedvanliga vattningen och klippningen används även en Soil Reliever. Detta är en maskin som luftar gräset på djupet och ytterligare förbättrar dess egenskaper, flitigt använd på golfbanor runt om i världen.

Ridhus

Runsten har ett ridhus med ridyta 30m x 80m, läktare för ca 400 personer, sekretariat, domartorn, stora hinderförråd, festsal för ca 100 sittande gäster och bar, 2 stora terasser samt en restaurang/kafeteria med serveringstillstånd. Ridhuset har även ett automatiskt sänk- och höjbar löshoppningsanordning.

Inackorderade har fri tillgång till ridhuset, men vi välkomnar även externa ekipage som t.ex. saknar eget ridhus. Anläggningsavgift för externa ekipage är 150 kr/ekipage/gång och man måste kontakta info@runsten.com före ankomst. Ridhuset hyrs även ut för diverse privata träningar och tillställningar (t.ex. landslagsträff, filminspelning). Ridhushyra är 2 500 kr/halvdag och 5 000 kr/heldag.

Ridvägar & Galoppbana

Runt Lövstaholm, Runstens andra gård på andra sidan fälttävlansbanan, finns även en gammal c. 1 km lång travbana med bra sandunderlag. Travslingan används numera som galoppbana för hästars konditionsträning. Runt gården och i närheten finns även ridvägar som Runsten upprätthåller och utvidgar. Att rida på bilvägar medför viss säkerhetsrisk och därför satsar Runsten på att bygga sandridvägar på egen mark.

Terrängbana

Runsten har privilegiet att tillhandahålla även en internationell 3,6 km lång terrängbana. På terrängbanan finns alla typhinder och flera mobila hinder som enkelt ger en spännande variation. Även terrängbanan utvecklas ständigt och år 2012 byggdes bl.a. två enorma kullar på terrängbanan för att kunna erbjuda mer kuperade banor.

Det anordnas regelbundet träningar och kurser på terrängbanan. Runstens inackorderade har fri tillgång till terrängbanan, men även externa ekipage kan besöka terrängbanan mot en avgift på 250 kr/gång/ekipage. Externa ekipage ombeds kontakta info@runsten.com före planerat besök. Man ska alltid bära hjälm och säkerhetsväst samt ha med sig en myndig medhjälpare när man tränar självmant på terrängbanan.

Regler för Runstens ridbanor

 • TRÄNINGAR
 • Se i vår KALENDER för aktuella träningar och evenemang på anläggningen
 • Under inomhussäsongen måste en yta ca 30mx30m lämnas fri åt de inackorderade, gärna närmast ingången.
 • Undvik att bygga hinder intill sargen, endast plastbommar får användas till markbommar.
 • Visa hänsyn till de ekipage som deltar i träning, man får inte hoppa hinder för sig själv då en träning pågår. Det går inte att ha en privat träning samtidigt som en av Runsten anordnad träning pågår.
 • Mer information vad gäller träningar och regler för dessa hittar ni på TRÄNINGAR
 • LONGERING OCH TÖMKÖRNING
 • Under inomhussäsongen får man ej arbeta hästen marken i ridhuset samtidigt som en av Runsten anordnad träning pågår.
 • Under utomhussäsongen ska allt arbete med hästen från marken ske utomhus på stora fibersandbanan.
 • Under inomhussäsongen får man ej arbeta hästen från marken mellan 18.00-20.00 i ridhuset.
 • De ridande ekipagen har förtur i ridhuset. Man får fråga de ridande om lov att få arbeta sin häst från marken.
 • Endast en häst åt gången får arbetas från marken vid max 3 ridande ekipage i ridhuset.
 • All longering ska ske inom det silvertejpade området.
 • RIDBANORNA
 • Ingångarna till banorna ska vara stängda.
 • Högerregel när man möter annat ekipage. Skritt innanför spåret.
 • Följ instruktionerna för belysningen i ridhuset.
 • Om ridhuset står tomt när du kommer innebär det att eventuella hinder som plockas fram ska också tas bort, om inget annat godkänns av personalen.
 • Ridbanorna kan vara stängda pga av träning eller kurs, detta informeras via vår KALENDER.
 • Ta reda på när gräsbanorna och terrängbanan får beträdas, fråga personalen om du är osäker.
 • Hundar får inte vistas på ridbanorna och måste alltid hållas kopplade på terrängbanan.
 • Mocka efter din häst, kärra och grep finns vid ingången till banorna och ridhuset. När man lämnar banan eller ridhuset ansvarar man för att det är mockat.
 • Om man inte mockar efter sig riskerar man att bli avstängd från att använda ridbanor och ridhus.